FIRA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL
Baix Penedès 2023

FIRA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL BAIX PENEDÈS

La FIRA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL BAIX PENEDÈS és un projecte que sorgeix de la cooperació aquests últims anys entre els municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria d'ocupació i desenvolupament econòmic.

Va dirigida principalment als alumnes que actualment cursen estudis de l'ESO i que aviat hauran d'orientar la seva continuïtat formativa, encara que es planteja també com un aparador d'oportunitats educatives per a joves que, havent finalitzat altres estudis o cicles mitjans, desitgin continuar o ampliar els seus estudis en altres disciplines de la formació professional.

Té com a objectiu difondre l'oferta formativa comarcal, tant la reglada impartida pels centres de secundària, com la no reglada que s’ofereix des dels serveis d'ocupació de la comarca.

Al llarg dels últims anys es constata que el creixement i protagonisme de l’FP com a opció educativa és una evidència constatada pel milió d'alumnes matriculats en el període 2021-2022, dels quals 180.000 corresponen a l'àmbit educatiu de Catalunya, un 42% més que en el curs anterior.

Aquestes dades posen de manifest que l'FP pot ser la resposta als principals reptes als quals s'enfronta el nostre sistema educatiu, entre els quals destaca reduir la taxa d'abandonament escolar, incrementar el nivell educatiu dels menys qualificats, donar resposta a les exigències de la revolució digital i respondre a la demanda laboral amb una oferta de persones qualificades.

Des del municipi del Vendrell i des de la comarca del Baix Penedès ens sentim corresponsables en la necessitat d'abordar els reptes formatius tant a mitjà com a llarg termini, posant les eines necessàries per contribuir a millorar la qualitat del nostre sistema educatiu.

Reserves

Necessites registrar-te per poder reservar alguna activitat.

CENTRES EDUCATIUS DE FORMACIÓ REGLADA

Foto INS Andreu Nin

L’Institut Andreu Nin és un centre de titularitat pública, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’imparteixen els estudis d’ESO, Batxillerat, Formació Professional inicial i bàsica, Itinerari Formatiu Específic, PFI/PTT i cursos d’especialització. El centre es troba a la població del Vendrell, capital de la comarca del Baix Penedès.

Som un institut amb qualitat educativa certificada que té com a objectius prioritaris millorar l’èxit educatiu en clau d’equitat, millorar la cohesió social, impulsar l’educació digital, generar oportunitats d’inserció laboral i formatives i mantenir el compromís del centre amb la qualitat educativa ISO 9001:2015.

Al centre disposem de quatre línies d’ESO, dues modalitats de batxillerat: modalitat de Ciències i Tecnologia i modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, Formació professional de les famílies: Activitats físiques i esportives, Administració i gestió , Comerç i màrqueting, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica (Desenvolupament virtual de l’automòbil), Sanitat, Serveis socioculturals i a la comunitat i Transport i manteniment de vehicles, FP Bàsica, IFE, PFI/PTT en auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers i auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i cursos d’especialització.

Foto Camí de Mar

L’Institut Camí de Mar es va inaugurar el 9 de maig de 1988 i durant pràcticament vint anys va ser l’únic centre d’educació secundària públic del municipi de Calafell. Avui té una antiguitat de 35 anys.

S’imparteixen els estudis de la ESO, Batxillerat Humanístic i Científic- Tecnològic.

Els cicles formatius de grau mitjà de Gestió Administrativa i de Sistemes microinformàtics i xarxes.

Els cicles de Grau superior de Desenvolupament d’aplicacions web i Administració de sistemes informàtics i xarxes perfil ciberseguretat.

També s’imparteixen el estudis de Formació professional inicial d’auxiliar d’hoteleria, d’auxiliar de muntatges d’instal•lacions electrotècniques en edificis i de vendes d’oficina i atenció al públic. S’imparteix, també, el cicle de formació professional bàsica en informàtica d’oficina.

El centre participa en diversos projectes com l’Erasmus +, L’FP dual, catskills, escoles verdes.

Les línies principals de treball del centre són: el benestar dels alumnes, el treball i l’esforç per encaminar l’alumnat a assolir els reptes proposats i donar coneixements per a poder transformar la nostra societat cap a una veritable societat justa, diversa i inclusiva.

El Camí de mar es troba en constant transformació cap a la millora educativa en tots els nivells.

Institut Camp Joliu

Els “Fast Track Program” estant encaminats a preparar als estudiants per a què siguin competents en les diferents disciplines que es toquen a cadascun dels cinc programes. Encaminats a l’empleabilitat, molt actualitzats i al costat de les empreses del nostre entorn.

Son programes de doble titulació amb accés al món laboral immediat i amb la possibilitat de seguir estudis a la UNIR ,o altres universitats, convalidant ECTS, en funció de cada universitat.

Institut Ernest Lluch i Martín

L’Institut Ernest Lluch i Martín va iniciar la seva activitat com a Secció d’Ensenyament Secundari el curs 2002-2003, adscrit a l’institut Camí de Mar de Calafell. Des d’aquell moment, el centre no ha parat de créixer.

Actualment, imparteix cursos d’ESO, estudis de CFGM en sistemes microinformàtics i xarxes i perruqueria i cosmètica capil•lar i Estudis de Batxillerat.

Institut Mediterrània

L’Institut Mediterrània és un dels tres centres educatius públics del municipi del Vendrell, la titularitat del qual correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els seus orígens es remunten al curs 2006-2007, quan neix com una necessitat provocada per l’augment sobtat de la població del Vendrell. El primer curs comença amb un sistema modular i aviat continua en el centre definitiu actual, en el segon curs acadèmic. El creixement dels cursos impartits es realitza de manera natural: un nou curs d’ESO per cada any escolar.

Actualment s’imparteix la totalitat de l’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

Institut la Talaia

A l’institut la Talaia impartim dos cursos:

CFGM Jardineria i Floristeria. El Cicle té una durada de dos cursos acadèmics. Al llarg del cicle tindràs l’oportunitat d’organitzar i realitzar operacions ’implantació, conservació i millora de Jardins exteriors i d’interior, la comercialització de material vegetal i de Jardineria. També t’ensenyarem a controlar i mantenir la maquinària, les eines i els estris necessaris, amb la intenció de que et puguis incorporar al món laboral o continuar els teus estudis cap a un Cicle de Grau Superior, fent pràctiques a empreses reals vinculades a la Jardineria, ja sigui en modalitat FCT o bé DUAL (remunerades).

PFI/PTT Auxiliar de Vivers i Jardins. El Pla de Transició al treball (PTT), és un tipus de Programa de Formació i Inserció (PFI). És una nova oportunitat si no has tingut èxit a l’ESO i la teva intenció és continuar estudiant. Un curs escolar que et permetrà accedir posteriorment a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (sense necessitat de fer la prova d'accés ni seleccionar la mateixa família professional), al CURS 2022/23 món laboral o cursar el GESO (Graduat d'Educació Secundària Obligatòria) en una escola oficial.

Escola d'Adults Dolors Paul de Cunit

El Centre de Formació d’Adults Dolors Paul és un centre de formació d’adults de titularitat municipal depenent de l’Ajuntament de Cunit. L’oferta formativa de l’escola s’adreça a persones més grans de 16 anys que volen formar-se culturalment, acadèmicament o bé rebre una formació bàsica que els permeti fer front als reptes de la societat actual.

Els cursos comprenen diferents àrees com: informàtica, administració, finançament, idiomes, art i disseny, entre altres. Alguns dels cursos més destacats disponibles són: assessorament en recursos humans, gestió de relacions públiques i relacions públiques digitals, comptabilitat aplicada i tecnologies de l’educació.

Oferim els ensenyaments inicials i la formació bàsica dels programes de formació de persones adultes, la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de formació professional, els ensenyaments de llengües (català, castellà i anglès) i els cursos de COMPETIC així com el suport de l’Institut Obert de Catalunya per al curs de graduat en educació secundària a distància.

Escola d'Adults del Vendrell

El CFA El Vendrell és un centre de caràcter públic depenent del Departament d‘Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Impartim estudis de: Graduat en educació secundaria (GES); Graduat en educació secundaria (GES) a l'IOC (a distància); Preparació a les proves d'accés a grau superior; Preparació per a l'accés a la universitat.; Llengua estrangera: anglès i Informàtica.

ALTRES CENTRES DE FORMACIÓ I ENTITATS COL•LABORADORES

Calafell Treball

La Regidoria de Treball està ubicada a la Masia El Vilarenc. Des de la Regidoria s’ofereixen molts serveis per a persones i empreses relacionades amb el treball. El seu compromís és clar: fomentar l'ocupació i la generació de riquesa per Calafell i la seva gent.

Entre els serveis que s’ofereixen per a la ciutadania hi ha el Servei de borsa de treball i la borsa de treball en línia, el Servei d'Orientació Laboral, el Servei d'Intermediació Laboral per a persones amb discapacitat, i la Formació ocupacional i continua. A més, es gestionen programes i projectes en el marc de les polítiques actives d’ocupació, com Treball als barris, Treball i Formació o Projecte Singulars, entre d’altres.

Pel que fa als serveis a les empreses, VilarencZenit és Punt d’ Atenció a l’Emprenedor/a (PAE), habilitat pel Ministeri d’ Indústria, Comerç i Turisme. S’ofereix servei d’orientació, assessorament acompanyament i formació en el procés de creació i consolidació d’una empresa, així com assessorament en màrqueting digital, comerç electrònic i monetització online. També es posa a disposició de les empreses el servei de Borsa de Treball. Els Espais VilarencZenit tenen com a finalitat donar suport a empreses de nova creació o en fase de consolidació i ofereixen condicions preferents per afavorir el creixement i desenvolupament del teixit empresarial al municipi.

Servei Joventut Consell Comarcal Baix Penedès

El Servei de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès du a terme tota mena d'accions al servei dels municipis i dels joves de la comarca, amb la finalitat de desenvolupar polítiques de joventut comarcals, enteses des de la missió d'impulsar i donar suport a les polítiques de joventut municipals, i d’oferir serveis als joves i a les entitats juvenils per donar resposta a les seves necessitats. Actualment, aquesta àrea està integrada pel Servei Comarcal de Joventut i l’Oficina Jove del Baix Penedès.

El Servei Comarcal de Joventut del Baix Penedès executa les tasques encomanades per la delegació de competències per part de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Joventut:

 • Seguiment de les instal•lacions juvenils del Baix Penedès.
 • Seguiment de les activitats de lleure infantils i juvenils que es fan a la comarca.
 • Dinamització i difusió de programes propis de la Direcció General de Joventut com a punt de contacte entre aquesta Direcció General i els ajuntaments del Baix Penedès.

L'Oficina Jove del Baix Penedès és una finestreta única d’informació i assessorament per als joves de la comarca. L’Oficina Jove pertany a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) i els joves hi poden trobar informació i assessorament especialitzat en tots els àmbits del seu interès: formació, treball, cultura, salut, lleure, participació, habitatge... A més, també es duen a terme les tasques que es concreten en el Pla Comarcal de Joventut, en el marc del Pla Nacional de Joventut a Catalunya en el qual es defineixen les polítiques de joventut que es duen a terme en l’àmbit comarcal, estructurades en tres grans programes: l’Oficina Jove del Baix Penedès, el Servei Comarcal de Joventut i el Jove Baix Penedès.

CEP Frada

A CEP Frada oferim serveis formatius en àrees com informàtica, gestió empresarial, idiomes, Internet, vigilants de seguretat, escortes privats, riscos laborals… Els cursos estan adreçats a particulars, associacions, empreses, formació privada i per aturats i treballadors com a formació subvencionada, ja que Acadèmia CEP és centre col•laborador del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb número de CENS 0193, des de l’any 1991.

Col•laborem de manera activa amb els diferents organismes estatals i autonòmics de formació: PIMEC, Fundació Tripartita, Fundación Paco Puerto de CCOO, Trade, Confederació de Comerç de Catalunya, CEPTA, UGT, IDFO, impartint els cursos subvencionats del Consorci per la Formació Continua de Catalunya des dels nostres inicis.

Ens hem especialitzat en la formació ocupacional i continua. Tenim un equip humà especialitzat per realitzar accions formatives que s’ocupa de tot el procés des del seu inici fins a la seva finalització. La nostra qualitat està garantida i per això comptem amb la certificació UNE-EN ISO 9001:2015, obtinguda al 2001, que cada any renovem de manera satisfactòria.

Fundació Intermedia

Start Noves Oportunitats és una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, que té l’objectiu de formar i incorporar al món laboral i educatiu a joves entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen. Amb una metodologia innovadora, oferim itineraris personalitzats que responen a les seves necessitats i motivacions dels i les joves a través d’accions d’orientació, formació en competències tecnicoprofessionals, transversals, i accions tutorials.

Ens trobaràs a Girona, Catalunya Central, Barcelona Costa Nord, Vallès Occidental, Penedès Garraf i el Camp de Tarragona.

El programa Noves Oportunitats ofereix Orientació́ laboral i educativa (visites a empreses, entrenament per trobar feina, desenvolupament del projecte vital…) i Formació (cursos, certificats en famílies professionals (activitats físiques i esportives, hostaleria i turisme, imatge personal, comerç i màrqueting), preparació́ per les proves de Grau Mitjà i Superior, descoberta i aprenentatge de llengües, etcètera).

L'Eina

Les línies d’actuació i les diferents iniciatives desenvolupades per l’Eina són fruit del Pla director per a la promoció econòmica del Vendrell (2007-2011), que marca les línies de treball que s'ha de seguir en matèria ocupacional i empresarial. Cal destacar que l’any 2008 L’EINA es divideix en dos grans àmbits: L’EINA Espai Empresarial i L’EINA Servei d’Ocupació.

La Regidoria d’Ocupació, mitjançant L’Eina Servei d’Ocupació, té el ferm propòsit d’impulsar mesures pel desenvolupament de les persones en el sector laboral, organitzant cursos de formació per millorar i ampliar les oportunitats d’inserció. També disposa del servei d’orientació que assessora les persones, de manera individualitzada, per millorar la seva ocupabilitat i el desenvolupament professional. A través de la borsa de treball, es posen en contacte les ofertes i demandes de feina amb l’objectiu d’actuar com a intermediaris. L’Eina dissenya programes per fomentar la igualtat d’oportunitats en aquells col•lectius que presenten dificultats especials.

L’Eina Espai Empresarial assessora, forma i impulsa les persones emprenedores en programes que estimulen l’auto ocupabilitat, i dóna una empenta als nous projectes amb el viver d’empreses i la domiciliació empresarial, sense oblidar el suport necessari a les empreses ja madures amb programes d’assessorament especialitzat i cooperació per a la seva promoció, creixement, exploració de noves oportunitats o la resistència davant els moments de dificultats.

Servei d'Ocupació de Catalunya

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és l'organisme públic de la Generalitat encarregat de promoure, planificar i coordinar el conjunt de programes i serveis per a mantenir i fomentar l'ocupació estable i de qualitat i millorar la competitivitat de les empreses. Orientació, intermediació, inserció i formació són els eixos de la nostra actuació al servei de persones, entitats i empreses.

L’Oficina de Treball del Vendrell té encomanades les següents funcions per tal de realitzar les actuacions previstes a la cartera de serveis adreçades a persones i empreses.

 • Classificar, comprovar i fer el seguiment de la disponibilitat i ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació.
 • Realitzar les inscripcions, els enregistraments, les certificacions i els tràmits propis del seu àmbit de competència.
 • Orientar i assessorar les persones usuàries, en coordinació i col•laboració amb la resta d'agents territorials públics i privats especialitzats, amb l'objectiu de millorar les competències professionals i de recerca de feina.
 • Fer actuacions d'intermediació en el mercat de treball, en coordinació i col•laboració amb la resta d'agents territorials públics i privats especialitzats.
 • Gestionar ofertes de treball i assessorar els oferents d'ocupació en relació amb la metodologia i els criteris de selecció orientats a les necessitats de l'empresa i els perfils professionals.
 • Efectuar la prospecció de les empreses per tal de fer difusió de la cartera de serveis.
 • Assessorar i tramitar les actuacions vinculades als projectes d'autoocupació.
 • Informar els tràmits relatius al procediment sancionador dins l'àmbit de la seva competència.

Fundació Santa Teresa

La FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre.

La nostra missió ès aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, la gent gran, les seves famílies i d’altres col•lectius amb dificultats d’inserció laboral, millorant l’autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la plena integració social i laboral.

Gestora de Gremis

La Gestora de Gremis ofereix assessorament fiscal, laboral i comptable a persones i empreses i la seva representació davant de les administracions i organismes públics, així com els serveis de gestoria, formació i cursos, així com la prevenció de riscos laborals.

Casa d'Oficis del Vendrell

La casa d'oficis, és un programa de formació i treball organitzat per l'Eina, des de l'Ajuntament del Vendrell i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als Barris. L'objectiu del programa és dinamitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.

La formació es planteja en dues fases, una fase inicial de formació, amb una durada de cinc mesos, i una segona fase de sis mesos, en la qual els i les joves seran contractats/des, per a poder garantir d'aquesta manera, l'adquisició de les competències específiques en cadascuna de les modalitats formatives.

Actualment es fan dos cursos, un "d'Imatge i so" i un altre de "Desenvolupament web i disseny d'aplicacions".

Programa


Pots descarregar-te la Graella d'Activitats de la Fira per tenir disponible la informació actualitzada.

També pots descarregar-te el plànol dels stands i les diferents ubicacions.

Logo SEPE
Logo Generalitat
Logo Re7
Logo Escoles Taller
Logo SOC